پانسیون

نوشته شده توسط: adminadminadmin
4 سال قبل
0 بازدید

پانسیون تحصیلی

نياز به محيط آرام و مساعد برای مطالعه نياز اصلی دانش آموزان در تمام دوران تحصيل است اما اهميت آن در سالهای آخر متوسطه بيشتر ميشود. مجتمع آموزشی مهرورز با برگزاری پانسيون در تمام روز های هفته بعد از پايان ساعت مدرسه تا ساعت هشت شب محيطی آرام و مناسب برای مطالعه دانش آموزان فراهم ميکند. وجود وسائل تفريحی و ورزشی و معاشرت با ديگر دانش آموزان در اوقات استراحت، باعث عدم خستگی دانش آموزان و افزايش بازدهی آنان ميشود. در طول هفته دبيران در روز های مختلف برای رفع اشکال دروس در پانسيون حضور دارند و پاسخگوی سوالات در مدت مطالعه آنان در پانسيون هستند. داشتن برنامه منظم در پانسيون و اختصاص ساعاتی برای مطالعه گروهی ميتواند به بهود کيفيت يادگيری دانش آموزان کمک شايانی کند و همچنين امنيتی برای والدين

باشد.