مهمترين دورهٔ تحصيلى در تمام نظامهاى آموزش و پرورش جهان، دورهٔ ابتدايى است؛ زيرا شکلگيرى شخصيت و رشد همه جانبه فرد در اين دوره، انجام میگیرد. مدرسه به عنوان اولین اجتماعیکهکودک بعد از خانواده در آن قرار میگیرد علاوه بر آموزش های علمی در آموزش های اجتماعی وی نیز نقش به سزایی دارد. توجه به این مهم در دبستان دو زبانه مهرورز در کنار آموزش زبان انگلیسی، به صورت همزمان، به گونه ای اتفاق می افتد که کودکان را برای زیستن در جامعه ی جهانی آماده میکند.کودکان در دبستان دو زبانه ی مهرورز در یک محیطگرم عاطفی و با برخورداری از کادری مجرب از آموزگاران دلسوز، مطالب علمی را از روش آزمودن و آزمایش که ماندگار ترین روش آموزش در ذهن کودکان است میآموزند.

سسسس

دبستان دو زبانه

شعار‌های

آخرین اخبار مهم مدرسه

 

گالری تصاویر مدرسه

تور مجازی مدرسه

کلاس‌های ویژه

مطالب آموزشی

ثبت‌نام برای سال تحصیلی بعدی شروع شده است. می‌توانید اطلاعات را تکمیل کنید: