قسمت عمده ی استعداد های دانش آموزان در دوران نوجوانی و همزمان با حضور در مقطع متوسطه 1 ظهور مییابد که کشف و پرورش آنها میتواند مسیر زندگی نوجوانان را هموارتر سازد. کلاس های فوق برنامه متنوع مدرسه مهرورز در کنار آموزش اصولی و مبتنی بر روش آزمودن و آزمایش نیز شرایط را برای رشد همه جانبه استعداد های آنان فراهم میآورد. از مهمترین وظایف ما در این دوره حساس سنی، نظارت مسئولانه و هدفمند بر تعامل سازنده بین دانش آموزان و هدایت آنها به موفقیت و سربلندی است.

متوسطه اول 

شعارهای

 

آخرین اخبار مهم مدرسه

 

گالری تصاویر مدرسه

تور مجازی مدرسه

کلاس‌های ویژه

مطالب آموزشی

ثبت‌نام برای سال تحصیلی بعدی شروع شده است. می‌توانید اطلاعات را تکمیل کنید: