کادر اجرایی مدرسه

  • کادر اداری:
  • خانم مینا مهرورز– مدیر و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم نوشین پرویزی – مدیر مالی و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم سحر شیخ –  روابط عمومی
  • خانم ملیحه پیرهادی –  معاون اجرایی و دفتردار
  • خانم ملیحه غفاری –  کارمند بخش مالی ( حسابدار)
  • خانم کوثر اوج –  کارمند اداری
  • کادر اجرایی ابتدایی:
   • خانم الهام باقی زاده –  معاون انضباطی
   • خانم سیمین رحیمی –  معاون آموزشی
   • خانم الهه رشوند –  روانشناس مدرسه
  • آموزگاران ابتدایی:
  • خانم حدیثه رحمتی – مربی پیش دبستان
  • خانم آزاده ایلکا – آموزگار اول ابتدایی
  • خانم اعظم شیرزادی – آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم نفیسه فرحزادی – آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم فرشته قلیچ خان – آموزگار سوم ابتدایی
  • خانم روفیا معیری – آموزگار سوم ابتدایی
  • خانم سوگل رضایی – آموزگار چهارم ابتدایی
  • خانم سارا گل کار – آموزگار پنجم ابتدایی
  • خانم لیدا صلاحی – آموزگار ششم ابتدایی
  • خانم صدف جوکار – کمک آموزگار
  • خانم آناهیتا حبیبی – کمک آموزگار
  • خانم آذین رحمتی – مربی ورزش
  • خانم زهرا قدیمی – مربی هنر و کار و فناوری
  • مربیان فوق برنامه دبستان:
  • خانم مرجان همتعلی- مربی پژوهش
  • خانم روژین عسگریان- مربی تاریخ هنر ایران و جهان
  • خانم دهقان – مسئول گروه شطرنج زیر نظر هیات فدراسیون شطرنج شمال غرب تهران
  • خانم ملیحه پیرهادی – مربی کامپیوتر
  • خانم سوگند سمیانی – مربی کامپیوتر
  • خانم فاطمه اژدرزاده – مربی سعدی خوانی
  • خانم زهرا قدیمی – مربی تئاتر
  • گلکار – مربی خوشنویسی
  • دپارتمان زبان انگلیسی دبستان
  • خانم ویدا لطفی – سرپرست گروه زبان انگلیسی
  • خانم ندا داور
  • خانم شقایق کرمی
  • خانم مریم کوشککی
  • خانم مرضیه یزدانی
  • خانم آوا عبادی
  • دپارتمان زبان فرانسه دبستان
  • خانم سمانه قدرت آبادی – سرپرست گروه زبان فرانسه 
  • خانم مریم کیسان
  • خانم اعظم شیرزادی

  متوسطه اول و دوم

  • کادر اجرایی متوسطه اول و دوم
  • خانم خدیجه انصاری – مدیریت متوسطه دوم
  • خانم توران عبدی – مدیریت متوسطه اول
  • خانم محبوبه نوروزی – معاون پرورشی
  • خانم الهه رجایی – مشاور مقطع متوسطه یک
  • خانم فاطمه جندقی – مشاور مقطع متوسطه دو
  • خانم سوگند سمیانی – معاون انضباطی
  • گروه ریاضی
  • خانم رجایی – ریاضی متوسطه یک
  • خانم انصاری – ریاضی پایه و دوازدهم
  • خانم سامی زاده – ریاضی پایه
  • خانم دادرس – هندسه و گسسته
  • گروه فیزیک
  • خانم مریم زارع – فیزیک متوسطه یک
  • خانم بهاره عباسقلی – فیزیک پایه
  • خانم فاطمه جندقی- فیزیک دوازدهم
  • گروه شیمی
  • خانم مریم زارع – شیمی متوسطه یک
  • خانم سارا خان محمدی – شیمی پایه
  • خانم مارال پورالماسی – شیمی دوازدهم
  • گروه مطالعات اجتماعی ( اجتماعی – جغرافیا – تاریخ)
   • خانم مهسا ابراهیم زاده – متوسطه یک و جغرافیا دهم و تاریخ یازدهم
  • گروه عربی
  • خانم آزاده میرزایی تبار- عربی متوسطه یک و دهم
  • خانم نجمه موسوی –  عربی یازدهم و دوازدهم
  • گروه هنر و کار و فناوری
   • خانم زهرا قدیمی
   • خانم آزاده ایلکا
  • گروه معارف اسلامی
  • خانم توران عبدی
  • خانم محبوبه نوروزی
  • خانم پروین ناصر وفایی – معارف اسلامی دوازدهم
  • گروه زبان انگلیسی
  • خانم ویدا لطفی – متوسطه یک
  • خانم زهرا پهلوان زاده – زبان پایه و دوازدهم
  • گروه زیست شناسی
  • خانم مریم زارع – زیست متوسطه یک
  • خانم فروزانی – زیست پایه و دوازدهم
  • گروه زمین شناسی و انسان و محیط
  • خانم لیدا صلاحی
  • گروه ادبیات
  • خانم فاطمه اژدرزاده – ادبیات متوسطه یک و پایه
  • خانم جاری – ادبیات دوازدهم
  • گروه آمادگی دفاعی
  • خانم نوروزی
  • گروه تفکر و سبک زندگی و روانشناس مدرسه
   • خانم الهه رشوند
  • دپارتمان زبان انگلیسی متوسطه اول
   • خانم ویدا لطفی – سرپرست گروه
   • خانم ستاره حاجی مرتضایی
   • خانم شیدا نیلی
   • خانم نفیسه امانی
  • دپارتمان زبان فرانسه متوسطه اول
   • خانم سمانه قدرت آبادی – سرپرست گروه
   • خانم مریم کیسان
   • خانم اعظم شیرزادی
  • فوق برنامه متوسطه اول
  • خانم آذین رحمتی – مربی ورزش
  • خانم روژین عسگریان – مربی تاریخ هنر
  • خانم ژینا آقامحمدی – مربی الف مثل اقتصاد
  • فاطمه اژدرزاده – مربی سعدی خوانی