کادر اجرایی مدرسه

   • کادر اداری:
   • خانم مینا مهرورز– مدیر و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
   • خانم نوشین پرویزی – مدیر مالی و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
   • خانم سحر شیخ –  روابط عمومی
   • خانم ملیحه پیرهادی –  معاون اجرایی و دفتردار
   • خانم ملیحه غفاری –  کارمند بخش مالی ( حسابدار)
   • خانم کوثر اوج –  کارمند اداری
   • کادر اجرایی ابتدایی:
    • خانم الهام باقی زاده –  معاون انضباطی
    • خانم سیمین رحیمی –  معاون آموزشی
    • خانم الهه رشوند –  روانشناس مدرسه
   • آموزگاران ابتدایی:
   • خانم حدیثه رحمتی – مربی پیش دبستان
   • خانم آزاده ایلکا – آموزگار اول ابتدایی
   • خانم اعظم شیرزادی – آموزگار دوم ابتدایی
   • خانم نفیسه فرحزادی – آموزگار دوم ابتدایی
   • خانم فرشته قلیچ خان – آموزگار سوم ابتدایی
   • خانم روفیا معیری – آموزگار سوم ابتدایی
   • خانم سوگل رضایی – آموزگار چهارم ابتدایی
   • خانم سارا گل کار – آموزگار پنجم ابتدایی
   • خانم لیدا صلاحی – آموزگار ششم ابتدایی
   • خانم صدف جوکار – کمک آموزگار
   • خانم آناهیتا حبیبی – کمک آموزگار
   • خانم آذین رحمتی – مربی ورزش
   • خانم زهرا قدیمی – مربی هنر و کار و فناوری
   • مربیان فوق برنامه دبستان:
   • خانم مرجان همتعلی- مربی پژوهش
   • خانم روژین عسگریان- مربی تاریخ هنر ایران و جهان
   • خانم دهقان – مسئول گروه شطرنج زیر نظر هیات فدراسیون شطرنج شمال غرب تهران
   • خانم ملیحه پیرهادی – مربی کامپیوتر
   • خانم سوگند سمیانی – مربی کامپیوتر
   • خانم فاطمه اژدرزاده – مربی سعدی خوانی
   • خانم زهرا قدیمی – مربی تئاتر
   • گلکار – مربی خوشنویسی
   • دپارتمان زبان انگلیسی دبستان
   • خانم ویدا لطفی – سرپرست گروه زبان انگلیسی
   • خانم ندا داور
   • خانم شقایق کرمی
   • خانم مریم کوشککی
   • خانم مرضیه یزدانی
   • خانم آوا عبادی
   • دپارتمان زبان فرانسه دبستان
   • خانم سمانه قدرت آبادی – سرپرست گروه زبان فرانسه 
   • خانم مریم کیسان
   • خانم اعظم شیرزادی

   متوسطه اول و دوم

   • کادر اجرایی متوسطه اول و دوم
   • خانم خدیجه انصاری – مدیریت متوسطه دوم
   • خانم توران عبدی – مدیریت متوسطه اول
   • خانم محبوبه نوروزی – معاون پرورشی
   • خانم الهه رجایی – مشاور مقطع متوسطه یک
   • خانم فاطمه جندقی – مشاور مقطع متوسطه دو
   • خانم سوگند سمیانی – معاون انضباطی
   • گروه ریاضی
   • خانم رجایی – ریاضی متوسطه یک
   • خانم انصاری – ریاضی پایه و دوازدهم
   • خانم سامی زاده – ریاضی پایه
   • خانم دادرس – هندسه و گسسته
   • گروه فیزیک
   • خانم مریم زارع – فیزیک متوسطه یک
   • خانم بهاره عباسقلی – فیزیک پایه
   • خانم فاطمه جندقی- فیزیک دوازدهم
   • گروه شیمی
   • خانم مریم زارع – شیمی متوسطه یک
   • خانم سارا خان محمدی – شیمی پایه
   • خانم مارال پورالماسی – شیمی دوازدهم
   • گروه مطالعات اجتماعی ( اجتماعی – جغرافیا – تاریخ)
    • خانم مهسا ابراهیم زاده – متوسطه یک و جغرافیا دهم و تاریخ یازدهم
   • گروه عربی
   • خانم آزاده میرزایی تبار- عربی متوسطه یک و دهم
   • خانم نجمه موسوی –  عربی یازدهم و دوازدهم
   • گروه هنر و کار و فناوری
    • خانم زهرا قدیمی
    • خانم آزاده ایلکا
   • گروه معارف اسلامی
   • خانم توران عبدی
   • خانم محبوبه نوروزی
   • خانم پروین ناصر وفایی – معارف اسلامی دوازدهم
   • گروه زبان انگلیسی
   • خانم ویدا لطفی – متوسطه یک
   • خانم زهرا پهلوان زاده – زبان پایه و دوازدهم
   • گروه زیست شناسی
   • خانم مریم زارع – زیست متوسطه یک
   • خانم فروزانی – زیست پایه و دوازدهم
   • گروه زمین شناسی و انسان و محیط
   • خانم لیدا صلاحی
   • گروه ادبیات
   • خانم فاطمه اژدرزاده – ادبیات متوسطه یک و پایه
   • خانم جاری – ادبیات دوازدهم
   • گروه آمادگی دفاعی
   • خانم نوروزی
   • گروه تفکر و سبک زندگی و روانشناس مدرسه
    • خانم الهه رشوند
   • دپارتمان زبان انگلیسی متوسطه اول
    • خانم ویدا لطفی – سرپرست گروه
    • خانم ستاره حاجی مرتضایی
    • خانم شیدا نیلی
    • خانم نفیسه امانی
   • دپارتمان زبان فرانسه متوسطه اول
    • خانم سمانه قدرت آبادی – سرپرست گروه
    • خانم مریم کیسان
    • خانم اعظم شیرزادی
   • فوق برنامه متوسطه اول
   • خانم آذین رحمتی – مربی ورزش
   • خانم روژین عسگریان – مربی تاریخ هنر
   • خانم ژینا آقامحمدی – مربی الف مثل اقتصاد
   • خانم فاطمه اژدرزاده – مربی سعدی خوانی