پژوهش

نوشته شده توسط: adminadminadmin
4 سال قبل
0 بازدید

کلاس پژوهش

?پایه‌ی پیش‌دیستان تا ششم ابتدایی

?کلاس پژوهش

پژوهش فعالیتی هدفمند برای رسیدن به شناختی روشن‌تر از مفاهیم پیرامون ماست و از آنجا که جهان با سرعتی غیر قابل توصیف به سوی پیشرفت و تکنولوژی حرکت می‌کند لزوم این دانش بیش از پیش احساس می‌شود. اجرای برنامه پژوهش در مقطع ابتدایی می‌تواند کودکان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر درباره پیرامونش دعوت و روحیه کند و کاو را در آنان نهادینه کند و به آن‌ها طعم تفکر از راه شنیدن و دیدن دقیق اطراف خود را بچشاند؛ شاید راه به دست آمدن یک پژوهش درست و یک پژوهش‌گر موفق و راستین تنها در ایجاد زمینه‌های درست تفکر در افراد باشد که این امر مهم به جز در آموزش از پایه به آن‌ها، اتفاق نخواهد افتاد .

مراحل آموزش شیوه یک تفکر، که می‌تواند به پژوهشی حقیقی تبدیل شود، به این شرح است:
درست دیدن و شنیدن
ایجاد سوال

جمع‌آوری اطلاعات پیرامون آن مقوله
شکل گرفتن یک فرضیه
پیدا کردن راه‌حل‌های موجود برای بسط و آزمایش متغیر های آن و

ماهیت یک پژوهش بیش از حاصل آن در چگونگی روند آن است. وقتی که کودک با آموزش‌های لازم موضوع پژوهش خود را بر حسب نیاز و دید واقعی خود به اطراف به دست آورد (مرحله درست دیدن و شنیدن) ، آن‌گاه چیدمان مراحل بعدی آن نیز از یک روند درست، در درون او، شکل خواهد گرفت (ایجاد و سوال و …) و این صرفا بدون ایجاد زمینه‌های آموزشی و پژوهشی امکان پذیر نیست.