خوشنویسی

نوشته شده توسط: adminadminadmin
4 سال قبل
0 بازدید

کلاس خوشنویسی

?پایه‌ی اول تا ششم ابتدایی

?کلاس خوشنویسی

علاقه‌مندی دانش‌آموزان به کلاس خوش‌نویسی، مهم‌تر از آموزش قواعد هنر خوش‌نویسی است. معلم یا مربی باید مراقب باشد که قبل از هر چیزی سعی کند، دانش‌آموزان در ابتدا علاقه‌مند به حضور در کلاس و سپس با تشویق‌های متنوع، زیبانویسی را در اولویت قرار دهند.
نیاز نیست که هنرآموزان پایه‌های اول و دوم همه ی قوانین خط تحریری را از ابتدا فرا بگیرند اما به پایه‌های بالاتر به صورت خیلی ساده می‌شود همه نکات را به مرور آموزش داد.
آموزگار و مربی خوشنویسی در مرحله نخست می‌بایست تلاش کنند که دانش آموزان کلمات و حروف را یک اندازه و با رعایت فاصله انجام بدهند. گذاشتن نقطه‌ها به صورت صحیح هم یکی از نکاتی است که مرتب به دانش‌آموزان تذکر داده می‌شود.
شیوه‌ی درست به دست گرفتن قلم، رعایت فاصله‌ی چشم با دفتر هم از مهمترین نکته‌های آموزشی است. ارزشیابی‌های متنوع، تلفیق خوشنویسی با ریاضی، دیکته خوشنویسی جزیی از برنامه های مهم این بخش از آموزش است.
لذا همه این توجهات و تذکرات مهم، در دبستان دوزبانه ی مهرورز رعایت می‌شود و این سبب خرسندی است که در پایان سال دانش آموزان دبستان مهرورز از پایه‌ی اول تا ششم، ضمن علاقه‌مندی به مهارت زیبانویسی همگی دارای خطی زیبا و خوانا خواهند شد.