مشاوره

نوشته شده توسط: adminadminadmin
4 سال قبل
0 بازدید

مشاوره

به علت اهميت سه سال متوسطه دوم و نقش کليدی که درآينده دانش آموزان دارد گاه تنش های عصبی و فشار های روحی اين سالها اثرات مخرب خود را تا سالها بر ذهن دانش آموزان باقی ميگذارد. مشاوران و پشتيبانان در مجتمع آموزشی مهرورز شانه به شانه دانش آموزان آنها را برای استفاده مفيد از ساعات شبانه روز، در کنترل قرار دادن ذهن و رساندن خوراک مناسب به روح و جسم در اين مدت کمک ميکنند. از ديگر سو با پيشرفت های صنعتی و اقتصادی امروزه و تنوع رشته های مختلف دانشگاهی و اهميت انتخاب

رشته ای متناسب با استعداد و علاقه دانش آموز، حضور مشاوری دلسوز و کارآزموده برای اين مسير بسيار حياتی و مهم است. مشاورين ما در محتمع آموزشی مهرورز با در نظر گرفتن کوچک ترين نکات شخصيتی دانش آموزان به آنان برای ادامه مسير همفکری و راهنمايی ميدهند.