اقتصاد و بازرگانی

نوشته شده توسط: d2admin
3 سال قبل
0 بازدید

کلاس اقتصاد و بازرگانی

اقتصاد کلمه ی عجیبی است. هر روز در همه جا صحبت از آن میشود، اما به جز افراد دست اندر کار کمتر کسی معنی و مفهوم دقیق آن را میداند. آموزش اقتصاد و اصول آن از سنین پایین و اهمیت درک مفهوم آن به دانش آموزان امری بسیار مهم است که برای آینده برای آنان مفید خواهد بود. این کلاس که به روش کارگاهی بین دبیر و دانش آموز برگزار میشود، باعث

میشود دانش آموزا در خلال این گفتگو ها مفاهیم اساسی و پایه علم اقتصاد را بیاموزد و این امر در بلند مدت باعث میشود تصمیم هایی عقلانی تری در تمام جنبه های زندگی بگیرند.