کادر اجرایی مدرسه

  • کادر اداری:
  • خانم مینا مهرورز– مدیر و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم نوشین پرویزی – مدیر مالی و موسس مجتمع آموزشی مهرورز
  • خانم سحر شیخ –  روابط عمومی
  • خانم ملیحه پیرهادی –  معاون اجرایی و دفتردار
  • خانم ملیحه غفاری –  کارمند بخش مالی ( حسابدار)
  • خانم کوثر اوج –  کارمند اداری
  • کادر اجرایی ابتدایی:
   • خانم سحر حبیب وند–  معاون انضباطی
   • خانم ناهید امین –  معاون آموزشی
  • آموزگاران ابتدایی:
  • خانم نیایش کارگر – مربی پیش دبستان
  • خانم آزاده ایلکا – آموزگار اول ابتدایی
  • خانم آذین فلکی-آموزگار اول ابتدایی
  • خانم اعظم شیرزادی – آموزگار دوم ابتدایی
  • خانم شقایق کرمی – آموزگار سوم ابتدایی
  • خانم مرضیه خواجوی – آموزگار چهارم ابتدایی-1
  • خانم سوگل رضایی – آموزگار چهارم ابتدایی-2
  • خانم روفیا معیریان – آموزگار پنجم ابتدایی
  • خانم مونا بهرامیان – آموزگار ششم ابتدایی
  • خانم آذین رحمتی – مربی ورزش
  • خانم آزاده ایلکا– مربی هنر و کار و فناوری
  • مربیان فوق برنامه دبستان:
  • خانم دکتر صفری- مربی مهارت های زندگی
  • خانم روژین عسگریان- مربی تاریخ هنر ایران و جهان
  • خانم دهقان – مسئول گروه شطرنج زیر نظر هیات فدراسیون شطرنج شمال غرب تهران
  • خانم فاطمه اژدرزاده – مربی سعدی خوانی
  • گلکار – مربی خوشنویسی
  • دپارتمان زبان انگلیسی دبستان
  • خانم ندا داور
  • خانم شقایق کرمی
  • خانم مریم کوشککی
  • خانم زهرا احمدی
  • خانم مهشید ربیعی
  • خانم درسا امیری
  • خانم فایزه سیفی
  • خانم رومینا فرخ پور
  • خانم صدف جوکار
  • خانم بهرخ بختیاری
  • دپارتمان زبان فرانسه دبستان
  • خانم سمانه قدرت آبادی – سرپرست گروه زبان فرانسه

  متوسطه اول و دوم

  • کادر اجرایی متوسطه اول و دوم
  • خانم خدیجه انصاری – مدیریت متوسطه دوم
  • خانم توران عبدی – مدیریت متوسطه اول
  • خانم الهه رجایی – مشاور مقطع متوسطه یک
  • خانم فاطمه جندقی – مشاور مقطع متوسطه دو
  • خانم سوگند سمیانی – معاون انضباطی
  • گروه ریاضی
  • خانم رجایی – ریاضی متوسطه یک
  • خانم میرزایی – ریاضی  دوازدهم
  • خانم سامی زاده – ریاضی پایه
  • کمالی – هندسه و گسسته دوازدهم
  • گروه فیزیک
  • خانم مریم زارع – فیزیک متوسطه یک
  • خانم بهاره عباسقلی – فیزیک پایه
  • خانم فاطمه جندقی- فیزیک دوازدهم
  • گروه شیمی
  • خانم مریم زارع – شیمی متوسطه یک
  • خانم مارال پورالماسی – شیمی دوازدهم
  • گروه مطالعات اجتماعی ( اجتماعی – جغرافیا – تاریخ)
   • خانم مهسا ابراهیم زاده – متوسطه یک و جغرافیا دهم و تاریخ یازدهم
  • گروه عربی
  • خانم آزاده میرزایی تبار- عربی متوسطه یک و دهم
  • خانم نجمه موسوی –  عربی یازدهم و دوازدهم
  • گروه هنر و کار و فناوری
   • خانم آزاده ایلکا
  • گروه معارف اسلامی
  • خانم توران عبدی
  • خانم پروین ناصر وفایی – معارف اسلامی دوازدهم
  • گروه زبان انگلیسی
  • خانم سارا گلکار – متوسطه یک زبان پایه و دوازدهم
  • گروه زیست شناسی
  • خانم مریم زارع – زیست متوسطه یک
  • شجاعی – زیست پایه و دوازدهم
  • گروه ادبیات
  • خانم فاطمه اژدرزاده – ادبیات متوسطه یک و پایه
  • خانم جاری – ادبیات دوازدهم
  • دپارتمان زبان انگلیسی متوسطه اول
   • خانم مریم کوشککی
   • خانم ندا داور
   • خانم درسا امیری
   • خانم رومینا فرخ پور
   • خانم فایزه سیفی
  • فوق برنامه متوسطه اول
  • خانم آذین رحمتی – مربی ورزش
  • خانم روژین عسگریان – مربی تاریخ هنر
  • خانم دکتر صفری-مربی مهارت های زندگی
  • فاطمه اژدرزاده – مربی سعدی خوانی