فرم ثبت‌نام مجتمع آموزشی مهرورز

ثبت‌نام برای سال تحصیلی بعدی شروع شده است. می‌توانید اطلاعات را تکمیل کنید:

ثبت‌نام مجتمع آموزشی مهرورز

ثبت‌نام سال تحصیلی 1402-1401
1 اطلاعات شخصی
2 اطلاعات تحصیلی
  • اطلاعات دانش‌آموز

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif.
  • مشخصات مادر

  • مشخصات پدر

  • مشخصات خانواده

  • Please enter a number from 1 to 30.